Kata A. Samad Ismail, "Kita tidak boleh lagi mengkaji mutiara tanpa merujuk pada tiram yang menghasilkan mutiara. Pada masa yang sama, kita tidak boleh membincangkan tentang bahasa Melayu tanpa memikirkan masa hadapan orang Melayu. Bahasa Melayu adalah produk kehidupan orang Melayu. Sejarah bahasa Melayu adalah sejarah orang Melayu. Maka masa hadapan bahasa Melayu akan menjadi masa hadapan orang Melayu juga."
-Dalam akhbar The Singapore Standard pada tahun 1953.

Semoga Allah merahmati ruh Pak Samad.