Semasa berucap menyempurnakan Majlis Penangguhan Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN) 2007 Peringkat Kebangsaan pada 15 November 2007, YAB Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak mengatakan bahasa Melayu adalah wadah utama dalam merapatkan hubungan sesama manusia di Malaysia.

Menurutnya, semua orang mungkin dapat berbicara dalam bahasa Inggeris semasa perbualan. Tetapi tidak semua perkara yang dituturkan itu sampai ke dalam jiwa atau perasaan. Beliau mengambil contoh rakyat negara China yang bangga menuturkan bahasa Mandarin walaupun ada banyak bahasa lain di negara itu. Tujuannya, hanya dengan bahasa tempatan dapat membangkitkan kemesraan dan perhubungan erat semasa perbualan walaupun dalam masa yang singkat.

Walaupun Abdul Taib Mahmud berasal dari suku kaum Melanau yang mendapat pendidikan Inggeris, beliau tetap menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dengan betul dalam kalangan masyarakat. Beliau berasa bangga apabila melihat banyak orang bukan Melayu dapat berpidato, bersyarah, berucap dan berpantun dengan lancar dalam bahasa Melayu. Katanya, ini adalah hasil kejayaan perjuangan generasi dahulu yang berusaha mendaulatkan bahasa Melayu.

Cuma getik melihat orang Melayu yang mengagung-agungkan bahasa Inggeris.