Sempena Sukan Olimpik Beijing 2008, Dewan Kosmik memilih isu sains sukan sebagai fokus bagi mengubah persepsi masyarakat Malaysia berkenaan pembangunan sukan.

Sains sukan meliputi pelbagai bidang antaranya biomekanik, psikologi, fisiologi, sosiologi, perubatan/ kesihatan, pemakanan dan lain-lain. Di Malaysia, sains sukan belum lagi menjadi amalan atlet sepenuhnya. Mungkin kerana kemudahan/peralatannya belum mencukupi ataupun kerana kurang kesedaran berkenaan kepentingannya.

Sebenarnya sains sukan sudah lama wujud, iaitu sejak zaman Yunani lagi. Galen (ahli fizik Yunani) ada menulis esei berkenaan kesihatan pemakanan, kekuatan otot, dan kesihatan senaman. Karyanya itu dibawa ke dunia Arab, diterjemahkan oleh Hunayn Ibn Ishaq. Kemudian Eropah menceduk ilmu dari dunia Arab menyebabkan ilmu Galen itu tersebar luas ke serata dunia.